Deba Goiena-Alto Deba

Deba Goiena-Alto Deba. 2015 dagokion informazioa (Lan Merkatuaren Errolda – 2015)

Adinaren arabera Deba Goiena-Alto Deban lanean dauden pertsonen banaketa. 2015
50-64 urte bitarteko pertsona langileen bilakaera Deba Goiena-Alto Deban. 2010-2015
Adinaren arabera, 2010-2015 bitarte enpleguaren bilakaera Deba Goiena-Alto Deban