Planteamendua

Proiektuak planteatzen dituen gaiak

  • Gipuzkoako enpresak, adinaren kudeaketa eta belaunaldien arteko ezaguera transferentziaz sentsibilizatuta al daude?
  • Gipuzkoako enpresetan adinaren kudeaketarako eta belaunaldien arteko ezaguera transferentziarako ekimen praktikoak ezagutzen dira eta praktikan jartzen dira?
  • Ezagutzaren transferentzia hau aurrera eramateko, teknologiak ematen dituen aukerak erabiltzen dira?
  • Enpresa hauen nazioartekotzearen garrantzia kontuan izanda, belaunaldien arteko praktikak lantzen dira beste herri batzuetako adituekin?
  • Zer balioespen egiten da belaunaldien arteko ezaguera eta adinaren kudeaketa praktikei buruz?
  • Erronka honi ekiteko, ba al dago heziketa aukerarik(eta irakaslerik) Gipuzkoan?