Adierazpen grafikoa

Ereduaren 8 alderdiak, behin enpresek balioztatu dituztela, ondorengo eran adierazten dira grafikoki: