Aukeraketa eta prestakuntza

Enpresa Gipuzkoarrek, aukeraketa eta prestakuntza estrategietan adinaren kudeaketa sartzen al dute?

Aukeraketa prozesua eta kontratazioa
Galdetutako enpresen %64ak ez du irizpiderik ezartzen langileen artean adin desberdineko langileak egoteko (adibidez, adin desberdineko pertsonak aukeratuz, adin gehiago dun pertsonak sartuz,  pertsonak adinarengatik ez baztertuz…)


 

Prestakuntza Plana -> Adinaren kudeaketa Plana

Enpresen %70ak Prestakuntza Plana/Prestakuntza beharren diagnosia duen arren, %82ak Plan honen barruan ez du zuzenean edo zeharka adinaren kudeaketa sartzen.